NUR – Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd

Naturunderstödd rehabilitering är en satsning i samverkan mellan Region Skåne, SLU Alnarp, Försäkringskassan, Lantbrukarnas riksförbund, Arbetsförmedlingen och Kongagården. Forskningen bedrivs under ledning av meriterade forskare på SLU och Lunds universitet, till dessa kommer också nationellt erkända forskare på området knytas som referensgrupp.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka om naturunderstödd rehabilitering kan vara ett bra komplement till traditionell sjukvård för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa och vara ett effektivt steg mot återgång i arbete vid sjukskrivning.

Mer information om NUR: http://www.skane.se/NUR